Search result for

它产生巨大的尘土云,掩盖阳光 并且影响光合作用达数年之久

(1 entries)
(0.7865 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -它产生巨大的尘土云,掩盖阳光 并且影响光合作用达数年之久-, *它产生巨大的尘土云,掩盖阳光 并且影响光合作用达数年之久*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It created a vast dust cloud which blocked the light of the sun and prevented photosynthesis for many years.[CN] 它产生巨大的尘土云,掩盖阳光 并且影响光合作用达数年之久 Futureshock: Comet (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()产生 (chǎn shēng)巨大 (jù dà) (de)尘土 (chén tǔ) (yún)掩盖 (yǎn gài)阳光 (yáng guāng) 并且 (bìng qiě)影响 (yǐng xiǎng)光合作用 (guāng hé zuò yòng) ()数年 (shù nián) (zhī) (jiǔ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top