Search result for

妈妈和爸爸还在案件记录上挥了魔棒, 于是它魔术般消失了。

(1 entries)
(0.8674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妈妈和爸爸还在案件记录上挥了魔棒, 于是它魔术般消失了。-, *妈妈和爸爸还在案件记录上挥了魔棒, 于是它魔术般消失了。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Mummy and Daddy waved a magic wand over the charge sheet, which then magically disappeared into thin air.[CN] 妈妈和爸爸还在案件记录上挥了魔棒, 于是它魔术般消失了。 Gently with Class (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

妈妈 (mā mā) ()爸爸 (bà bà) (hái) (zài)案件 (àn jiàn)记录 (jì lù)上挥 (shàng huī) (le)魔棒 (mó bàng)于是 (yú shì) ()魔术 (mó shù) (bān)消失 (xiāo shī) (le) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top