Search result for

如黑暗势力般四周弥漫的犹太 [...] 论中 充斥着明显的犹太主义

(1 entries)
(2.0619 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如黑暗势力般四周弥漫的犹太 [...] 论中 充斥着明显的犹太主义-, *如黑暗势力般四周弥漫的犹太 [...] 论中 充斥着明显的犹太主义*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And?[CN] 如黑暗势力般四周弥漫的犹太主义 而这显然在爱因斯坦的理论中 充斥着明显的犹太主义 Einstein: Chapter Eight (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()黑暗 (hēi àn)势力 (shì lì) (bān)四周 (sì zhōu)弥漫 (mí màn) (de)犹太主义 (yóu tài zhǔ yì) (ér) (zhè)显然 (xiǎn rán) (zài)爱因斯坦 (ài yīn sī tǎn) (de)理论 (lǐ lùn) (zhōng) 充斥 (chōng chì) (zhe)明显 (míng xiǎn) (de)犹太主义 (yóu tài zhǔ yì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top