Search result for

如果肯尼柯特先生不高興 他會用整頁頭版 痛宰我們的

(1 entries)
(0.7315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如果肯尼柯特先生不高興 他會用整頁頭版 痛宰我們的-, *如果肯尼柯特先生不高興 他會用整頁頭版 痛宰我們的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we don't handle this according to Kennicutt's satisfaction, he's got an awful lot of front pages to beat us over the head with.[CN] 如果肯尼柯特先生不高興 他會用整頁頭版 痛宰我們的 Death Lends a Hand (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 (rú guǒ)肯尼 (kěn ní)柯特 (kē tè)先生 (xiān shēng)不高興 (bù gāo xìng) 他會用 (tā huì yòng)整頁 (zhěng yè)頭版 (tóu bǎn) 痛宰 (tòng zǎi)我們 (wǒ men) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top