Search result for

如果有任何我帮得上忙的地方 请尽管开口

(1 entries)
(0.6781 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如果有任何我帮得上忙的地方 请尽管开口-, *如果有任何我帮得上忙的地方 请尽管开口*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Won't that be awfully small?[CN] 如果有任何我帮得上忙的地方 请尽管开口 Disbanded (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 (rú guǒ) (yǒu)任何 (rèn hé) ()帮得 (bāng dé) (shàng) (máng) (de)地方 (dì fāng) (qǐng)尽管 (jǐn guǎn)开口 (kāi kǒu)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top