Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(1.2995 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 如果有人對於這些謙卑的磨鏈 這與十字架上的耶穌 結合的過程有所疑慮... 那么你就不屬於我們 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 (rú guǒ)有人 (yǒu rén) (duì) ()這些 (zhè xiē)謙卑 (qiān bēi) (de)磨鏈 (mó liàn) 這與 (zhè yǔ)十字架 (shí zì jià) (shàng) (de)耶穌 (yé sū) 結合 (jié hé) (de)過程 (guò chéng)有所 (yǒu suǒ)疑慮 (yí lǜ)... 那么 (nà me) () (jiù)不屬 (bù shǔ) ()我們 (wǒ men)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top