Search result for

如果想把事情做对 就必须有合适的对手

(1 entries)
(0.7696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如果想把事情做对 就必须有合适的对手-, *如果想把事情做对 就必须有合适的对手*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's not even fighting for the same cause that I'm fighting for.[CN] 如果想把事情做对 就必须有合适的对手 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 (rú guǒ) (xiǎng) ()事情 (shì qíng) (zuò) (duì) (jiù)必须 (bì xū) (yǒu)合适 (hé shì) (de)对手 (duì shǒu)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top