Search result for

如果你们不在一小时内把卡然 [...] 我们就把村里小孩的尸体送来

(1 entries)
(0.8211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如果你们不在一小时内把卡然 [...] 我们就把村里小孩的尸体送来-, *如果你们不在一小时内把卡然 [...] 我们就把村里小孩的尸体送来*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"If you do not send Karan and Arjun to the hill within an hour then we'll start sending the corpse of every child here. "[CN] 如果你们不在一小时内把卡然和阿俊送到山丘 那我们就把村里小孩的尸体送来 Karan Arjun (1995)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 (rú guǒ)你们 (nǐ men) () (zài) ()小时 (xiǎo shí) (nèi) ()卡然 (kǎ rán) ()阿俊 (ā jùn)送到 (sòng dào)山丘 (shān qiū) ()我们 (wǒ men) (jiù) ()村里 (cūn lǐ)小孩 (xiǎo hái) (de)尸体 (shī tǐ)送来 (sòng lái)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top