Search result for

如果一对情侣长期性生活不协 [...] 情绪 很容易为了小事而争执

(1 entries)
(0.7765 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如果一对情侣长期性生活不协 [...] 情绪 很容易为了小事而争执-, *如果一对情侣长期性生活不协 [...] 情绪 很容易为了小事而争执*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If lovers spend a lot of time together in disharmony, they will build anger and become resentful, letting small problems turn into big arguments[CN] 如果一对情侣长期性生活不协调 就会积压怨恨跟愤怒的负面情绪 很容易为了小事而争执 Due West: Our Sex Journey (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如果 (rú guǒ)一对 (yī duì)情侣 (qíng lǚ)长期 (cháng qī)性生活 (xìng shēng huó) ()协调 (xié tiáo) (jiù) (huì)积压 (jī yā)怨恨 (yuàn hèn) (gēn)愤怒 (fèn nù) (de)负面 (fù miàn)情绪 (qíng xù) (hěn)容易 (róng yì)为了 (wèi le)小事 (xiǎo shì) (ér)争执 (zhēng zhí)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top