Search result for

如今她饱受已 证实的他与妻 [...] 折磨 但你不能把这个告诉她

(1 entries)
(0.7463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如今她饱受已 证实的他与妻 [...] 折磨 但你不能把这个告诉她-, *如今她饱受已 证实的他与妻 [...] 折磨 但你不能把这个告诉她*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"She worries so about the situation between him and his wife, but she mustn't know the truth."[CN] 如今她饱受已 证实的他与妻子之间的关系方式 持续的焦虑的折磨 但你不能把这个告诉她" The Phantom Carriage (1921)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

如今 (rú jīn) ()饱受 (bǎo shòu) () 证实 (zhèng shí) (de) () ()妻子 (qī zǐ)之间 (zhī jiān) (de)关系 (guān xì)方式 (fāng shì) 持续 (chí xù) (de)焦虑 (jiāo lǜ) (de)折磨 (zhé mó) (dàn) ()不能 (bù néng) ()这个 (zhè gè)告诉 (gào sù) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top