Search result for

女士,如果你是蓝色枙子花 你该知道自己鞋子的尺寸

(1 entries)
(0.8648 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -女士,如果你是蓝色枙子花 你该知道自己鞋子的尺寸-, *女士,如果你是蓝色枙子花 你该知道自己鞋子的尺寸*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lady, if you were the Blue Gardenia, you'd know what size shoes you wear.[CN] 女士,如果你是蓝色枙子花 你该知道自己鞋子的尺寸 The Blue Gardenia (1953)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

女士 (nǚ shì)如果 (rú guǒ) () (shì)蓝色 (lán sè) (ě) (zi) (huā) () (gāi)知道 (zhī dào)自己 (zì jǐ)鞋子 (xié zi) (de)尺寸 (chǐ cùn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top