Search result for

奎林是最幸运 最有福气 最 [...] (山姆沃特森 海蒙拳击)

(1 entries)
(1.4866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奎林是最幸运 最有福气 最 [...] (山姆沃特森 海蒙拳击)-, *奎林是最幸运 最有福气 最 [...] (山姆沃特森 海蒙拳击)*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With half a billion dollars of venture capital, he has the sport back on prime time for the first time in over three decades.[CN] 奎林是最幸运 最有福气 最有才华的拳击手之一 (山姆沃特森 海蒙拳击) CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

奎林 (kuí lín) (shì) (zuì)幸运 (xìng yùn) (zuì)有福气 (yǒu fú qì) 最有 (zuì yǒu)才华 (cái huá) (de)拳击手 (quán jī shǒu)之一 (zhī yī)山姆 (shān mǔ)沃特森 (wò tè sēn) 海蒙 (hǎi méng)拳击 (quán jī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top