Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(1.1022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 大致上跟一般的蛆一樣... 被中世紀的醫師用來... 吃掉壞死和受感染的身體組織 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

大致 (dà zhì) (shàng) (gēn)一般 (yī bān) (de) ()一樣 (yī yàng)... (bèi)中世紀 (zhōng shì jì) (de)醫師用 (yī shī yòng) (lái)... 吃掉 (chī diào) (huài) () () (shòu)感染 (gǎn rǎn) (de)身體 (shēn tǐ)組織 (zǔ zhī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top