Search result for

大胆刁妇,竟敢私通家奴 毒 [...] 条人命 现在人证、物证俱在

(1 entries)
(0.7699 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大胆刁妇,竟敢私通家奴 毒 [...] 条人命 现在人证、物证俱在-, *大胆刁妇,竟敢私通家奴 毒 [...] 条人命 现在人证、物证俱在*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How dare you hook with your servant, and poisoned you family to death?[CN] 大胆刁妇,竟敢私通家奴 毒死亲夫全家十三条人命 现在人证、物证俱在 Hail the Judge (1994)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

大胆 (dà dǎn)刁妇 (diāo fù)竟敢 (jìng gǎn)私通 (sī tōng)家奴 (jiā nú) 毒死 (dú sǐ)亲夫 (qīn fū)全家 (quán jiā)十三条 (shí sān tiáo)人命 (rén mìng) 现在 (xiàn zài)人证 (rén zhèng) ()物证 (wù zhèng) () (zài)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top