Search result for

大胆刁妇,公堂之上竟敢喧哗乱叫 来人,掌嘴 是

(1 entries)
(0.8678 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大胆刁妇,公堂之上竟敢喧哗乱叫 来人,掌嘴 是-, *大胆刁妇,公堂之上竟敢喧哗乱叫 来人,掌嘴 是*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How are you miss up in court?[CN] 大胆刁妇,公堂之上竟敢喧哗乱叫 来人,掌嘴 是 Hail the Judge (1994)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

大胆 (dà dǎn)刁妇 (diāo fù)公堂 (gōng táng)之上 (zhī shàng)竟敢 (jìng gǎn)喧哗 (xuān huá)乱叫 (luàn jiào) (lái) (rén)掌嘴 (zhǎng zuǐ) (shì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top