Search result for

大家小心了,他们在出风口里面 朝你们过去了

(1 entries)
(0.863 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大家小心了,他们在出风口里面 朝你们过去了-, *大家小心了,他们在出风口里面 朝你们过去了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look out. They're in the vents. They're heading your way.[CN] 大家小心了,他们在出风口里面 朝你们过去了 Cooties (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

大家 (dà jiā)小心 (xiǎo xīn) (le)他们 (tā men) (zài)出风口 (chū fēng kǒu)里面 (lǐ miàn) (cháo)你们 (nǐ men)过去 (guò qù) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top