Search result for

夏尔马小姐 你对斯塔小姐的言谈举止 有什么观察

(1 entries)
(1.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夏尔马小姐 你对斯塔小姐的言谈举止 有什么观察-, *夏尔马小姐 你对斯塔小姐的言谈举止 有什么观察*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ms. Sharma, what did you observe about Ms. Starr's demeanor?[CN] 夏尔马小姐 你对斯塔小姐的言谈举止 有什么观察 Don't Haze Me, Bro (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

夏尔马 (xià ěr mǎ)小姐 (xiǎo jiě) () (duì)斯塔 (sī tǎ)小姐 (xiǎo jiě) (de)言谈举止 (yán tán jǔ zhǐ) (yǒu)什么 (shén me)观察 (guān chá)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top