Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใ [...] ൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(1.9138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใ [...] ൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใ [...] ൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 基本上是將政府與各國的... (史丹佛大學公共環境工程教授 馬克雅各森) ...能源基礎建設 全面轉成運用再生能源 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ ใใใൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

基本上 (jī běn shàng)是將 (shì jiāng)政府 (zhèng fǔ) ()各國 (gè guó) (de)... (史丹佛大 (shǐ dān fú dà) (xué)公共 (gōng gòng)環境 (huán jìng)工程 (gōng chéng)教授 (jiào shòu) () ()雅各 (yǎ gè) (sēn)) ...能源 (néng yuán)基礎 (jī chǔ)建設 (jiàn shè) 全面 (quán miàn)轉成 (zhuǎn chéng)運用 (yùn yòng)再生能源 (zài shēng néng yuán)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top