Search result for

在笔记里 他抄写了不少不同于军歌的流行歌曲

(1 entries)
(0.738 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在笔记里 他抄写了不少不同于军歌的流行歌曲-, *在笔记里 他抄写了不少不同于军歌的流行歌曲*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The journal was filled, not with verses by doomed soldiers, but with pop song lyrics[CN] 在笔记里 他抄写了不少不同于军歌的流行歌曲 KT (2002)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)笔记 (bǐ jì) () ()抄写 (chāo xiě) (le)不少 (bù shǎo)不同于 (bù tóng yú)军歌 (jūn gē) (de)流行歌曲 (liú xíng gē qǔ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top