Search result for

在生活中 有时事情变好之前会变得非常的糟糕

(1 entries)
(0.8787 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在生活中 有时事情变好之前会变得非常的糟糕-, *在生活中 有时事情变好之前会变得非常的糟糕*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sometimes in life, things gotta get a lot worse before they get better.[CN] 在生活中 有时事情变好之前会变得非常的糟糕 Angry Sex (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

在生活中 (zài shēng huó zhōng) 有时 (yǒu shí)事情 (shì qíng) (biàn) (hǎo)之前 (zhī qián) (huì)变得 (biàn dé)非常 (fēi cháng) (de)糟糕 (zāo gāo)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top