Search result for

在拳击的鼎盛时期 只有八个 [...] 个级别有一位无可争辩的冠军

(1 entries)
(0.7412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在拳击的鼎盛时期 只有八个 [...] 个级别有一位无可争辩的冠军-, *在拳击的鼎盛时期 只有八个 [...] 个级别有一位无可争辩的冠军*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, but throw that uppercut. Throw it. Throw it right here.[CN] 在拳击的鼎盛时期 只有八个重量级别 每个级别有一位无可争辩的冠军 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)拳击 (quán jī) (de)鼎盛时期 (dǐng shèng shí qī) 只有 (zhǐ yǒu)八个 (bā gè)重量 (zhòng liàng)级别 (jí bié) 每个 (měi gè)级别 (jí bié) (yǒu)一位 (yī wèi)无可争辩 (wú kě zhēng biàn) (de)冠军 (guàn jūn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top