Search result for

在学校遵守纪律 努力学习 用功学习 换来更高学历

(1 entries)
(0.771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在学校遵守纪律 努力学习 用功学习 换来更高学历-, *在学校遵守纪律 努力学习 用功学习 换来更高学历*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Play by the rules, work hard in school, and if you work hard in school, then your reward is more school.[CN] 在学校遵守纪律 努力学习 用功学习 换来更高学历 The Air I Breathe (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)学校 (xué xiào)遵守纪律 (zūn shǒu jì lǜ) 努力学习 (nǔ lì xué xí) 用功 (yòng gōng)学习 (xué xí) 换来 (huàn lái) (gèng)高学历 (gāo xué lì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top