Search result for

在孤儿院门口被卡车撞到 才会变成这样

(1 entries)
(0.7219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在孤儿院门口被卡车撞到 才会变成这样-, *在孤儿院门口被卡车撞到 才会变成这样*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At age seven, a grandpa told me that she got hit by a trunk infront of a church and hurt her head.[CN] 在孤儿院门口被卡车撞到 才会变成这样 Episode #1.2 (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)孤儿院 (gū ér yuàn)门口 (mén kǒu) (bèi)卡车 (kǎ chē) (zhuàng) (dào) (cái) (huì)变成 (biàn chéng)这样 (zhè yàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top