Search result for

在国际太空站上 航天员唐佩蒂特进行零引力实验

(1 entries)
(0.7341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在国际太空站上 航天员唐佩蒂特进行零引力实验-, *在国际太空站上 航天员唐佩蒂特进行零引力实验*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On the International Space Station, astronaut Don Pettit was experimenting in zero gravity.[CN] 在国际太空站上 航天员唐佩蒂特进行零引力实验 Moons (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)国际 (guó jì)太空站 (tài kōng zhàn) (shàng) 航天员 (háng tiān yuán) (táng)佩蒂特 (pèi dì tè)进行 (jìn xíng) (líng)引力 (yǐn lì)实验 (shí yàn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top