Search result for

在为堂吉诃德的第三阶段筹集资金

(1 entries)
(0.7042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在为堂吉诃德的第三阶段筹集资金-, *在为堂吉诃德的第三阶段筹集资金*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, the financing just fell through for the third time on Don Quixote.[CN] 在为堂吉诃德的第三阶段筹集资金 Ed Wood (1994)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài) (wèi)堂吉诃德 (táng jí hē dé) (de)第三阶段 (dì sān jiē duàn)筹集资金 (chóu jí zī jīn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top