Search result for

在世人的眼中 他们中很少有 [...] 荣耀和奖励 却都不会授予您

(1 entries)
(0.9048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在世人的眼中 他们中很少有 [...] 荣耀和奖励 却都不会授予您-, *在世人的眼中 他们中很少有 [...] 荣耀和奖励 却都不会授予您*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the eyes of the world, very few take notice... but earthly honors and rewards are not for you.[CN] 在世人的眼中 他们中很少有人注意到 但是世俗的荣耀和奖励 却都不会授予您 The Bells of St. Mary's (1945)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)世人 (shì rén) (de)眼中 (yǎn zhōng) 他们 (tā men) (zhōng)很少 (hěn shǎo)有人 (yǒu rén)注意 (zhù yì) (dào) 但是 (dàn shì)世俗 (shì sú) (de)荣耀 (róng yào) ()奖励 (jiǎng lì) (què) (dōu)不会 (bú huì)授予 (shòu yǔ) (nín)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top