Search result for

因为世人很容易 对这种催泪的事件感到动容啊

(1 entries)
(1.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -因为世人很容易 对这种催泪的事件感到动容啊-, *因为世人很容易 对这种催泪的事件感到动容啊*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, I'm sorry. I didn't mean to treat you like my manager.[CN] 因为世人很容易 对这种催泪的事件感到动容啊 Ready (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

因为 (yīn wèi)世人 (shì rén) (hěn)容易 (róng yì) (duì)这种 (zhè zhǒng)催泪 (cuī lèi) (de)事件 (shì jiàn)感到 (gǎn dào)动容 (dòng róng) (a)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top