Search result for

嗨,桑科・潘萨(堂吉诃德的仆人) 这又是在干嘛

(1 entries)
(0.8096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嗨,桑科・潘萨(堂吉诃德的仆人) 这又是在干嘛-, *嗨,桑科・潘萨(堂吉诃德的仆人) 这又是在干嘛*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Sancho Panza, what's this called again?[CN] 嗨,桑科・潘萨(堂吉诃德的仆人) 这又是在干嘛 The Station Agent (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(hāi),桑科 (sāng kē) ()潘萨 (pān sà)(堂吉诃德 (táng jí hē dé) (de)仆人 (pú rén)) (zhè) (yòu) (shì) (zài)干嘛 (gàn ma)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top