Search result for

啊,我的夫君,請不要離開我 我昨晚夢見,你被一隻兇暴的豬撕裂

(1 entries)
(0.824 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -啊,我的夫君,請不要離開我 我昨晚夢見,你被一隻兇暴的豬撕裂-, *啊,我的夫君,請不要離開我 我昨晚夢見,你被一隻兇暴的豬撕裂*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
O my dear lord, don't leave me. I dreamt last night a furious boar tore you to pieces![CN] 啊,我的夫君,請不要離開我 我昨晚夢見,你被一隻兇暴的豬撕裂 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(a) () (de)夫君 (fū jūn) (qǐng)不要 (bú yào)離開 (lí kāi) () ()昨晚 (zuó wǎn)夢見 (mèng jiàn) () (bèi) () (zhī) (xiōng)暴的豬 (bào de zhū)撕裂 (sī liè)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top