Search result for

唐兄真是忠肝义胆,侠骨丹心

(1 entries)
(0.6245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唐兄真是忠肝义胆,侠骨丹心-, *唐兄真是忠肝义胆,侠骨丹心*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are such a heroic friend, so righteous![CN] 唐兄真是忠肝义胆,侠骨丹心 Flirting Scholar (1993)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

唐兄 (táng xiōng)真是 (zhēn shì)忠肝义胆 (zhōng gān yì dǎn)侠骨 (xiá gǔ)丹心 (dān xīn)

 


  

 
真是
  • (zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ) (idiom) "it is truly..." [CE-DICT-Simplified]
  • (zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ) (idiom) "it is truly..." [CE-DICT-Traditional]
侠骨
  • (きょうこつ) (n) chivalrous spirit [EDICT]
丹心
  • (たんしん) (n) sincerity; faithfulness [EDICT]
  • (dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ) loyalty [CE-DICT-Simplified]
  • (dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ) loyalty [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top