Search result for

可这空城计对我有百害而无一利

(1 entries)
(0.7878 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -可这空城计对我有百害而无一利-, *可这空城计对我有百害而无一利*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Is that what you think we are--struggling?[CN] 可这空城计对我有百害而无一利 Divide and Conquer (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (zhè)空城计 (kōng chéng jì) (duì) ()有百害而无一利 (yǒu bǎi hài ér wú yī lì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top