Search result for

只有一个写着「曲别针」的信封

(1 entries)
(0.7348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -只有一个写着「曲别针」的信封-, *只有一个写着「曲别针」的信封*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's just an envelope that says "clips".[CN] 只有一个写着「曲别针」的信封 The Skin I Live In (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

只有 (zhǐ yǒu)一个 (yí gè) (xiě) (zhe) ()曲别针 (qǔ bié zhēn) () (de)信封 (xìn fēng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top