Search result for

只是还没得到世人认可而已

(1 entries)
(0.756 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -只是还没得到世人认可而已-, *只是还没得到世人认可而已*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Evening.[CN] 只是还没得到世人认可而已 The Mysterious Million Yen Women (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

只是 (zhǐ shì) (hái) (méi)得到 (dé dào)世人 (shì rén)认可 (rèn kě)而已 (ér yǐ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top