Search result for

只是一個在午夜場不讓你寂寞的玩伴

(1 entries)
(0.7392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -只是一個在午夜場不讓你寂寞的玩伴-, *只是一個在午夜場不讓你寂寞的玩伴*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just a goodtime pal to keep you from getting lonesome on sleeper-jumps.[CN] 只是一個在午夜場不讓你寂寞的玩伴 Applause (1929)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

只是 (zhǐ shì)一個 (yī gè) (zài)午夜 (wǔ yè)場不讓 (chǎng bù ràng) ()寂寞 (jì mò) (de)玩伴 (wán bàn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top