Search result for

另一本的内容与其说是小说 不如说是八卦杂志吧?

(1 entries)
(0.9721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -另一本的内容与其说是小说 不如说是八卦杂志吧?-, *另一本的内容与其说是小说 不如说是八卦杂志吧?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The documents you came for are over there.[CN] 另一本的内容与其说是小说 不如说是八卦杂志吧? Ready (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(lìng)一本 (yī běn) (de)内容 (nèi róng)与其说是 (yǔ qí shuō shì)小说 (xiǎo shuō) 不如说是 (bù rú shuō shì)八卦 (bā guà)杂志 (zá zhì) (ba)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top