Search result for

发掘出用世上的道理无法表达的原石

(1 entries)
(0.8303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发掘出用世上的道理无法表达的原石-, *发掘出用世上的道理无法表达的原石*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you for coming.[CN] 发掘出用世上的道理无法表达的原石 Emotions (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

发掘出 (fā jué chū) (yòng)世上 (shì shàng) (de)道理 (dào lǐ)无法 (wú fǎ)表达 (biǎo dá) (de)原石 (yuán shí)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top