Search result for

原先预定36周会结束节目 但又加了10周 所以总共会有46周

(0 entries)
(1.5341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原先预定36周会结束节目 但又加了10周 所以总共会有46周-, *原先预定36周会结束节目 但又加了10周 所以总共会有46周*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

原先 (yuán xiān)预定 (yù dìng)36周会 (zhōu huì)结束 (jié shù)节目 (jié mù) (dàn) (yòu) (jiā) (le)10 (zhōu) 所以 (suǒ yǐ)总共 (zǒng gòng) (huì) (yǒu)46 (zhōu)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top