Search result for

即便是那样我也亲口听你说

(1 entries)
(0.8257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -即便是那样我也亲口听你说-, *即便是那样我也亲口听你说*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want to hear me say this right[CN] 即便是那样我也亲口听你说 The Villainess (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

即便 (jí biàn) (shì)那样 (nà yàng) () ()亲口 (qīn kǒu) (tīng) () (shuō)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top