Search result for

勇于尝试的冒险精神 你唱到中音区的时候

(1 entries)
(0.7771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勇于尝试的冒险精神 你唱到中音区的时候-, *勇于尝试的冒险精神 你唱到中音区的时候*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you're dipping down into your middle register, sometimes[CN] 勇于尝试的冒险精神 你唱到中音区的时候 The Knockouts, Part 1 (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

勇于 (yǒng yú)尝试 (cháng shì) (de)冒险 (mào xiǎn)精神 (jīng shén) () (chàng) (dào) (zhōng)音区 (yīn qū) (de)时候 (shí hòu)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top