Search result for

加里・佩吉 爱 大屠杀 现 [...] 大屠杀 我最喜欢的流行歌星

(1 entries)
(0.8776 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -加里・佩吉 爱 大屠杀 现 [...] 大屠杀 我最喜欢的流行歌星-, *加里・佩吉 爱 大屠杀 现 [...] 大屠杀 我最喜欢的流行歌星*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My favorite pop star.[CN] 加里・佩吉 爱 大屠杀 现在的他成为了 加里・佩吉 加里・佩吉 爱 大屠杀 我最喜欢的流行歌星 The Infidel (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

加里 (jiā lǐ) ()佩吉 (pèi jí) (ài) 大屠杀 (dà tú shā) 现在 (xiàn zài) (de) ()成为 (chéng wéi) (le) 加里 (jiā lǐ) ()佩吉 (pèi jí) 加里 (jiā lǐ) ()佩吉 (pèi jí) (ài) 大屠杀 (dà tú shā) () (zuì)喜欢 (xǐ huān) (de)流行 (liú xíng)歌星 (gē xīng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top