Search result for

分明是欺君罔上,弄虚造假

(1 entries)
(0.825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -分明是欺君罔上,弄虚造假-, *分明是欺君罔上,弄虚造假*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obviously you're lying[CN] 分明是欺君罔上,弄虚造假 Adventure of the King (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

分明 (fēn míng) (shì)欺君罔上 (qī jūn wǎng shàng) (nòng) ()造假 (zào jiǎ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top