Search result for

六年内 我们就培养了八个全 [...] 们现在有了好几位职业拳击手

(1 entries)
(0.8309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -六年内 我们就培养了八个全 [...] 们现在有了好几位职业拳击手-, *六年内 我们就培养了八个全 [...] 们现在有了好几位职业拳击手*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One day, I'ma turn pro.[CN] 六年内 我们就培养了八个全国冠军 八个纽约金手套拳击赛冠军 我们现在有了好几位职业拳击手 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

六年 (liù nián) (nèi) 我们 (wǒ men) (jiù)培养 (péi yǎng) (le)八个 (bā gè)全国冠军 (quán guó guān jūn) 八个 (bā gè)纽约 (niǔ yuē) (jīn)手套 (shǒu tào)拳击赛 (quán jī sài)冠军 (guàn jūn) 我们 (wǒ men)现在 (xiàn zài) (yǒu) (le)好几位 (hǎo jǐ wèi)职业 (zhí yè)拳击手 (quán jī shǒu)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top