Search result for

全是一丘之貉 他们连屎的颜色都有意见

(1 entries)
(0.795 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -全是一丘之貉 他们连屎的颜色都有意见-, *全是一丘之貉 他们连屎的颜色都有意见*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scheming bastards who couldn't agree on the colour of shite.[CN] 全是一丘之貉 他们连屎的颜色都有意见 Braveheart (1995)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

全是 (quán shì)一丘之貉 (yī qiū zhī hé) 他们 (tā men) (lián) (shǐ) (de)颜色 (yán sè) (dōu) (yǒu)意见 (yì jiàn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top