Search result for

光做電影明星還不夠 你還得成為一個流行歌手

(1 entries)
(1.1518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -光做電影明星還不夠 你還得成為一個流行歌手-, *光做電影明星還不夠 你還得成為一個流行歌手*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it's not enough to be a movie star.[CN] 光做電影明星還不夠 你還得成為一個流行歌手 S1m0ne (2002)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

光做 (guāng zuò)電影 (diàn yǐng)明星 (míng xīng)還不夠 (hái bù gòu) ()還得 (hái dé)成為 (chéng wèi)一個 (yī gè)流行 (liú xíng)歌手 (gē shǒu)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top