Search result for

先生,我这样做只是为了 看看你穿得很正式的样子

(1 entries)
(0.7331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -先生,我这样做只是为了 看看你穿得很正式的样子-, *先生,我这样做只是为了 看看你穿得很正式的样子*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, monsieur. I did so want to see you in tights.[CN] 先生,我这样做只是为了 看看你穿得很正式的样子 One Hour with You (1932)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

先生 (xiān shēng) ()这样 (zhè yàng) (zuò)只是 (zhǐ shì)为了 (wèi le) 看看 (kàn kàn) ()穿 (chuān) () (hěn)正式 (zhèng shì) (de)样子 (yàng zi)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top