Search result for

借此让这个人对部落的效忠变得神圣

(1 entries)
(0.7674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -借此让这个人对部落的效忠变得神圣-, *借此让这个人对部落的效忠变得神圣*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So...[CN] 借此让这个人对部落的效忠变得神圣  ()

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

借此 (jiè cǐ) (ràng)这个 (zhè gè) (rén) (duì)部落 (bù luò) (de)效忠 (xiào zhōng)变得 (biàn dé)神圣 (shén shèng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top