Search result for

你能强烈地感受到马丘比丘的 [...] 被主人抛弃住宅之间的时候。

(1 entries)
(0.7939 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你能强烈地感受到马丘比丘的 [...] 被主人抛弃住宅之间的时候。-, *你能强烈地感受到马丘比丘的 [...] 被主人抛弃住宅之间的时候。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Machu Picchu has a powerful presence, a sense of mystery that makes the hairs stand up on your neck as you walk amongst living quarters that seem so recently abandoned.[CN] 你能强烈地感受到马丘比丘的存在, 感到它十分神秘,让你脖子后面寒毛倒竖。 特别是当你漫步在那些 仿佛刚刚才被主人抛弃住宅之间的时候。 Full Circle with Michael Palin (1997)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (néng)强烈 (qiáng liè) (de)感受 (gǎn shòu) (dào)马丘比丘 (mǎ qiū bǐ qiū) (de)存在 (cún zài)感到 (gǎn dào) ()十分 (shí fēn)神秘 (shén mì) (ràng) ()脖子 (bó zi)后面 (hòu miàn)寒毛 (hán máo) (dào) (shù) () 特别 (tè bié) (shì) (dāng) ()漫步 (màn bù) (zài)那些 (nèi xiē) 仿佛 (fǎng fú)刚刚 (gāng gāng) (cái) (bèi)主人 (zhǔ rén)抛弃 (pāo qì)住宅 (zhù zhái)之间 (zhī jiān) (de)时候 (shí hòu) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top