Search result for

你打算给了我通行证 我找到要的东西了 你就让我无缘无故放弃吗

(1 entries)
(0.8058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你打算给了我通行证 我找到要的东西了 你就让我无缘无故放弃吗-, *你打算给了我通行证 我找到要的东西了 你就让我无缘无故放弃吗*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What the hell is that?[CN] 你打算给了我通行证 我找到要的东西了 你就让我无缘无故放弃吗 Mudmare (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()打算 (dǎ suàn) (gěi) (le) ()通行证 (tōng xíng zhèng) ()找到 (zhǎo dào) (yào) (de)东西 (dōng xī) (le) ()就让 (jiù ràng) ()无缘无故 (wú yuán wú gù)放弃 (fàng qì) (ma)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top