Search result for

你愿意把这些话作为呈堂证供吗

(1 entries)
(0.7637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你愿意把这些话作为呈堂证供吗-, *你愿意把这些话作为呈堂证供吗*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The only number I'm back with is the one that I'm gonna do on your client.[CN] 你愿意把这些话作为呈堂证供吗 Brooklyn Housing (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()愿意 (yuàn yì) ()这些 (zhèi xiē) (huà)作为 (zuò wéi)呈堂 (chéng táng)证供 (zhèng gōng) (ma)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top