Search result for

你快上床吧 一会我就去给你讲讨厌的老鼠的故事 好吗

(1 entries)
(0.7553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你快上床吧 一会我就去给你讲讨厌的老鼠的故事 好吗-, *你快上床吧 一会我就去给你讲讨厌的老鼠的故事 好吗*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You go and hop into bed and I'll come and read Pesky Mouse in a funny voice, OK?[CN] 你快上床吧 一会我就去给你讲讨厌的老鼠的故事 好吗 Burning Man (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (kuài)上床 (shàng chuáng) (ba) 一会 (yī huì) () (jiù) () (gěi) () (jiǎng)讨厌 (tǎo yàn) (de)老鼠 (lǎo shǔ) (de)故事 (gù shì) (hǎo) (ma)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top